Privatumo politika

Internetinės parduotuvės www.thymuskin.lt privatumo politika:

Kosmetikos priemonių nuo plaukų slinkimo internetinė parduotuvė www.thymuskin.lt

1. Sąvokos

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. (ES) 2016/679 (Toliau – Reglamentas). 

2. Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika, jas patvirtinus pirkėjui (perkant prekes  pažymėjus varnelę „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis bei Privatumo politika“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas. Dokumente nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, asmens duomenų surinkimas ir saugojimas, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.thymuskin.lt susijusios nuostatos.
 2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti privatumo politiką, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Atnaujinta privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.
 4. Internetinė parduotuvė www.thymuskin.lt yra įsteigta UAB „UCB1“ ir yra įmonės nuosavybė. Duomenų valdytojo rekvizitai:
  Įmonės kodas: 302530178;
  Buveinės adresas: Kęstučio g. 38, Kaunas, LT-44310;
  El. paštas: info@thymuskin.lt;
  Tel. nr.:837 320717; Mob. tel. nr.: 8 689 00276.
 5. Įmonė įsipareigojae parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimo.

3. Duomenų pateikimas internetinėje parduotuvėje

 1. Užsakymo registracijos formoje pirkėjas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją arba apriboti pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve. Pirkėjo duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
 2. UAB “UCB1” gerbia klientų bei pirkėjų teisę į privatumą ir tvarko klientų bei pirkėjų asmens duomenis tam, kad apdorotų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ir/ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktų įpareigojimus. 
 3. Pirkėjas pateikdamas užsakymą privalo nurodyti savo:
  Vardą ir pavardę;
  El. pašto adresą;
  Gyvenamosios vietos adresą;
  Pristatymo adresą (kai prekes pageidauja gauti kitu adresu);
  Telefono numerį;
  Nuolaidos kodą (jei turi);
  Mokėjimo informaciją;
  Įmonės (darbovietės) pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).
 4. Ne asmeninius pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su pirkėjo įsigytomis prekėmis, pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pirkėjo asmens tapatybės.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 1. UAB “UCB1” neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Pirkėjo kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

5. Duomenų saugojimo laikotarpis

 1. UAB “UCB1” pateiktą pirkėjo asmeninę informaciją tvarko ir saugo tik tiek, kiek to reikia, norint apdoroti prekių užsakymus ar, esant reikalui, susisiekti su pirkėju.
 2. Ilgesnis nei nurodyta asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas: esant pagrįstam įtarimui dėl neteisėtos veikos, dėl kurios atliekamas tyrimas; kuomet asmens duomenys būtini tinkamam ginčo ar skundo išsprendimui arba kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

6. Slapukai (angl. cookies)

 1. Siekiant Jums tinkamai pasiūlyti paslaugas mūsų Svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją. Slapukų dėka yra užtikrinamas sklandus svetainės veikimas, leidžiantis fiksuoti lankymosi Svetainėje statistiką, kurią vėliau analizuojant Duomenų valdytojas turi galimybę tobulinti savo elektroninės parduotuvės Svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.
 2. Jūs bet kada galite peržiūrėti informaciją (slapukus), taip pat turite teisę  ištrinti dalį ar visus mūsų įrašytus slapukus arba nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje). Tačiau informuojame, kad ištrynus būtinuosius slapukus (kurie yra griežtai būtini, kad mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas), tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

7. Jūsų teisės

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
 2. Bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją kreipiantis į Duomenų valdytoją Svetainėje skelbiamais kontaktais.
 3. Reikalauti ištaisyti, papildyti pateiktus asmens duomenis.
 4. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti.
 5. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).
 6. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą.
 7. Teisė į duomenų perkėlimą.

8. Privatumo nuostatų keitimas

 1. UAB “UCB1” pasilieka teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje parduotuvėje. Jei pirkėjas po šių nuostatų pakeitimų naudojasi internetinės parduotuvės www.thymuskin.lt teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad pirkėjas sutiko su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus UAB “UCB1” privatumo politikos pasikeitimus pranešime internetinės parduotuvės svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

9. Baigiamosios nuostatos

 1. Šiai privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šios politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šios privatumo politikos aprašymo kyla klausimų, maloniai prašome susisiekti su pardavėju el. paštu info@ucb1.lt
 2. Draudžiama kopijuoti ir skelbti internetinėje parduotuvėje www.thymuskin.lt pateikiamą informaciją be raštiško UAB „UCB1“ sutikimo.
 3. UAB „UCB1“ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, jai suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P6762.